Daljinski upravljiva borbena stanica sa mitraljezom 12,7mm

Daljinski upravljiva borbena stanica sa mitraljezom 12,7mm je moderni oružni sistem namenjen za ugradnju na lako oklopljena višenamenska vozila.

Daljinski upravljiva borbena stanica (DUBS) sastoji se od:

 • Oružne stanice koje se montira na vozilo

 • Komandno-upravljačkog bloka sa sitstemom za upravljanje vatrom (SUV) i elektronikom elektromotornog pogona, smešteni unutar vozila.

Oružna stanica sastoji se od:

 • Oklopnog postolja koje pokreće samo po pravcu (elektromotorni pogon) i kolevke mitraljeza sa mitraljezom 12,7mm koji pokrećei samo po elevaciji (elektromotorni pogon)

 • Optoelektronskog bloka (kutije) povezanog sa osom kolevke mitraljeza i municijskom kutijom kapaciteta 180 metaka smeštenoj na desnoj strain oklopnog tela

 • Reduktora elektromotora unutar oklopnog tela koji služi za pokretanje borbene stanice po pravcu i elevaciji

Optoelektronski blok se sastoji od:

 • Laserski merač daljine

 • Dnevni kanal za osmatranje i nišanjenje – CMOS kamera

 • Noćni kanal za osmatranje i nišanjenje – termovizijska kamera

 • Komandno-upravljački blok unutar vozila koji uključuje sledeće:

  • pravljački blok sa komandama za izbor kamere i

  • komandama sa džojstikom za pokretanje borbene stanice po pravcu i elevaciji.

Ugrađeni DUBS značajno povećava ukupnu vatrenu moć vozila, pregled situacije na bojištu i preživljavanje posade. Osmatranje i akvizicija cilja može se izvršiti i danju i noću na velikim udaljenostima, zahvaljujući visokoj rezoluciji CMOS kamere, termovizijskoj kameri i laserskom meraču daljine.

Na ciljeve se može dejstvovati brzom i preciznom vatrom mitraljeza usled naprednog sistema za upravljanje vatrom koji ima balistički računar sa automatkim generisanjem končanice.