Usluge – Avio program

Letna ispitivanja

Odeljenje letnih ispitivanja je organizacija koja radi u okviru projektne organizacije Utva Avio Industrije. Primarni cilj odeljenja je prikupljanje podataka tokom leta aviona i analiza podataka da bi se procenile aerodinamičke karakteristike leta, kao i funkcija određenih sistema u cilju validacije projekta, uključujući bezbedonosni aspekt i očuvanje životne sredine.

Baziramo se na poslovima ispitivanja projektnih rešenja i verfikacije, a ukoliko postoji problem, ispitujemo njihove uzroke i dajemo preporuke za ispravljanje i verifikaciju. Svi poslovi se obavljaju u skladu sa željama naručilaca posla i u skladu sa nacionalnim regulativama.

Saznajte više

Projektovanje  i sertifikacija

Naš iskusni tim je radio na velikom broju letelica sa projektnim rešenjima koja su vremenski i eksploataciono ispitana, stoga, u mogućnosti smo da vršimo kompletnu uslugu projektovanja i zadovoljenja zahteva korisnika.

Naša projektna organizacija je odobrena od strane Direktorata za Civilno vazduhopovstvo pod brojem RS.21J.N.005.

Saznajte više

 

Konsultantske usluge

U sklopu razvoja proizvoda, jedan od glavnih aspekata je i procena uspešnosti nakon završene sertifikacije. Da li ćemo moći da prodamo proizvod, kolika će biti njegova eksploataciona vrednost, koliko će koštati eksploatacija, da li će korisnici biti zadovoljni, koliki će biti uticaj na tržištu i drugo, pitanja su koja smo u mogućnosti da analiziramo i predvidimo pre ulaska u detaljniju razradu projekta. Našim saradnicima nudimo konsultantske usluge vezane za ispitivanje tržišta i ostale pokazatelje koji mogu odrediti sudbinu projekta.

 

Produženje životnog veka letelica

Jedna od karakteristika proizvoda je i životni vek. Svakako je bitno da za proizvod kao što je avion životni vek bude što duži. Naše iskustvo u praćenju životnog veka metalnih letelica, određivanju periodničnih provera i inspekcija strukture, kao i analiza nastanka, pojave i širenja prslina, dovela je do toga da možemo da predvidimo preostali životni vek neke letelice. Naš projektni tim može uspešno sagledati sva kritična mesta sa povećanim rizikom nastanka defekta i predložiti rešenje za eliminisanje rizika otkaza čime bi se mogao produžiti životni vek letelice.

 

Usluga merenja

Posedujemo opremu i stručni kadar sa kojima možemo da vršimo sledeće usluge merenja:

  • merenje naponskog stanja mernim trakama;
  • merenje sila do 1000N;
  • merenje temperaturnog polja do 1100C;
  • merenje koncentracije CO u vozilima;
  • merenje osvetljenosti.

Pored ovih usluga vršimo i specifična merenja sa specijalnom opremom koju možemo da modifikujemo po želji i potrebi kupca.

 

Obuka pilota

Kupili ste naš avion i šta dalje? Iskusan ste pilot, ali ne poznajete dovoljno proizvod koji ste kupili. Ne brinite, mi ćemo vas uvesti u pravilno korišćenje naših proizvoda. Vršimo obuku pilota na avionima koje proizvodimo. Na taj način ćete dobiti preobuku na naš tip letelice na najbezbedniji i najsigurniji način. Naši piloti će vam pokazati sve tajne kako izvući maksimum iz aviona. Pozovite nas i zakažite obuku za naše avione.