PROJEKTOVANJE I RAZVOJ

Iskusni inženjeri koji su radili na svetski priznatim vazduhoplovima zajedno sa mlađim kadrom, školovanim na Beogradskom Univerzitetu čine tim koji je odgovoran za predstavljanje novih proizvoda tržištu. Kontinutiran rad na istraživanju tržišta, modernizaciji i poboljšanju naših postojećih proizvoda je ono što nas čini konkurentnim u ovom velikom svetu avijacije. Takođe, u vezi sa dizajnom i performansama, naši avioni nude maksimum.

Naši inženjeri koriste moderne pristupe u procesu projektovanja, uključujući CAD tehnologije, numeričko modelovanje strujanja, dinamičke analize struktura, 3D štampu, numeričke propračune strukture i analizu elektronskih komponenti u avionima.

Projektovanje svakog novog aviona podrazumeva preliminarnu, konceptualnu i detaljnu fazu, izradu prototipa i ispitivanje na zemlji i u letu. Sertifikacija aviona je krajnja faza nakon čega se avion koji je u tom trenutku bezbedan za let predaje sektoru proizvodnje vazduhoplova koji pokreće serijsku proizvodnju.

U skladu sa međunarodnim normama i pravilima, projektna organizacija se kontroliše od strane nezavisnog Sistema praćenja, koji je deo unutrašnje kontrole kvaliteta. Na taj način se postiže da je ceo proces razvoja i projektovanja letelica siguran, a krajni rezultat je bezbedna letelica koja nudi maksimum po zahtevu korisnika.


PROIZVODNJA

Utva koristi najnapredniju tehnologiju za proizvodnju svojih proizvoda. Ovakav proces proizvodnje uslovljava neophodno znanje i iskustvo naših kadrova, kao i stalne provere procedura od strane unutrašnje kontrole kvaliteta. Implementacija ovakvog vida proizvodnje počinje od trenutka proizvodnje prototipa, preko proizvodnje serijske dokumentacije sve do praćenja aviona u eksploataciji.

Neke od mogućnosti koje Utva pruža su mašinska obrada složenih delova od aluminijuma, čelika i ostalih metala, izrada kompleksnih delova od limova, izrada kompleksih zavarenih konstrukcija itd. Utva ima mogućnost izrade delova od AL- legura do 6 metara dužine i čelika do 4 metra dužine na CNC glodalici. Pored ovih poseduje i mogućnost obrade većih delova do 1,5 metra postupcima rezanja, bušenja i slično. Većinu delova za svoje proizvode Utva proizvodi u sopstvenim pogonima.

Saradnja projektne i proizvodne organizacije omogućuje stalni napredak i mogućnost unapređenja i optimizacije proizvodnje sa ciljem veće efikasnosti, štednje i očuvanja životne sredine. Kupci mogu da očekuju potpunu primenu i poštovanje svih dozvoljenih normi i pravila u postupcima proizvodnje željenih proizvoda.


PROIZVODNJA LETELICA

U našem pogonu u Pančevu vršimo sklapanje i finalnu montažu celog aviona. Sklapamo trup, krila i repne površine u celinu, nakon čega sledi montaža opreme i instalacija, i potom finalna montaža. Proizvodnju i sklapnje aviona obavlja naše stručno i iskusno osoblje, dok svaki inženjer i tehničar svojim zalaganjem i kvalitetnim radom ostavlja trag na proizvodu koji će se koristiti dugo godina.

Na kraju linije za montažu, avion dolazi do dela za ispitivanje, gde se vrši provera funkcionalnosti i kvalitet završenih radova. Zemaljska ispitivanja se vrše po planovima ispitivanja koje kontroliše unutrašnja kontrola kvaliteta, i koja izdaje potvrdu da avion može da nastavi ispitivanja u njegovom prirodnom okruženju, u letu.

Utva sprovodi letna ispitivanja po programima ispitivanja sa sopstvenim test pilotima, na fabričkom aerodromu, pre isporuke aviona kupcu. Nakon završenih ispitivanja, avion je spreman da poleti sa fabričkog aerodroma ka kupcu, kome preostaje samo da uživa u udobnosti našeg aviona.

Poseban kvalitet Utve je što je u mogućnosti da ispuni želje kupaca ukoliko postoje posebne potrebe vezane za naš proizvod ili želi unikatan avion. Sve ismene se sprovode tako da avion bude potpuno bezbedan i da su zadovoljene sve procedure za dobijanje sertifikata. Smatramo da je kupovina aviona velika odluka, stoga naši tehničari i inženjeri ulažu maksimalan trud da zadovolje sve potrebe kupca i budućeg vlasnika našeg proizvoda.