Career

Open positions

Kandidati za posao, svoju biografiju mogu poslati na mejl kadrovska@utva-avio.com

Trenutno otvorene radne pozicije u Utva Avio Industriji su sledeće:

Opis posla:

 • Projektuje sklopove, podsklopove i elemente i učestvuje u izradi razvojne KD za prototip/predseriju/seriju,
 • Sarađuje sa drugim projektantima pri definisanju rešenja i izradi KD,
 • Analizira razvojnu KD u cilju otklanjanja grešaka i usaglašavanja,
 • Radi u skladu sa važećim standardima, propisima, tehničkim uslovima i uputstvima internog i eksternog karaktera,
 • Učestvuje u izradi izveštaja o merenjima i ispitivanjima i tehničkih uslova,
 • Prati proizvodnju prototipa u cilju efikasnog otklanjanja tekućih problema,
 • Učestvuje u sprovođenju manje složenih izmena i modifikacija razvojne KD,
 • Učestvuje u izradi eksploatacione tehničke dokumentacije,
 • Sagledava odstupanja od razvojne KD i definiše tehničko rešenje (pisanje saglasnosti),
 • Učestvuje u izradi sertifikacione dokumentacije za novi proizvod,
 • Radi samostalno ili u timu,
 • Vodi računa o ličnim zaštitnim sredstvima i opremi,
 • Radno mesto i prostor u kome radi održava u čistom stanju,
 • Racionalno koristi sredstva rada, energiju, materijal i vreme,
 • Neposredno primenjuje mere za bezbednost i zdravlje na radu, zaštite životne sredine i zaštite od požara utvrđene zakonskim propisima, pravilnicima i internim aktima,
 • Po potrebi obavlja i druge poslove, po nalogu neposrednog rukovodioca, shodno svojim fizičkim i stručnim sposobnostima.

Uslovi:

 • VII/VI (Elektrotehnički fakultet)
 • Poznavanje rada na računaru
 • Znanje engleskog jezika

Opis posla:

 • Manje složeni poslovi (izrada i montaža delova niskih tolerancija, jednostavnih geometrijskih oblika i tehnološki jednostavnih konstrukcija) na maloserijskim i predserijskim programima sa nedovoljnom konstruktivnom i tehnološkom dokumentacijom po usmenom uputstvu, gde je potrebna sopstvena kreativnost neposrednog izvršioca uy nadyor Višeg mehaničara NVO,
 • Manje složeni poslovi na maloserijskim i serijskim programima po konstruktivnoj i tehnološkoj dokumentaciji,
 • Sklapanje prostih i manje složenih složenih podsklopova i ugradnja istih na sklop sa razvrtanjem tolerisanih i etaloniziranjh otvora uy nadyor Višeg mehaničara NVO,
 • Utvrđivanje grešaka i kvarova na proizvodima u fabrici i na terenu i otklanjanje istih,
 • Poslovi na predserijskim, maloserijskim i serijskim programima gde nema potrebnih i predviđenih alata za ugradnju sklopova uy nadyor Višeg mehaničara NVO,
 • Montaža i opravka podsklopova, sklopova i proizvoda u proizvodnom pogonu i na terenu,
 • Radi po tehničkoj dokumentaciji, skicama i po dogovoru sa Višim mehaničarom NVO,
 • Vrši pripremu materijala i delova za rad Višem mehaničaru NVO,
 • Čišćenje i odmašćivanje zaprljanih i zamašćenih delova,
 • Priprema radnog prostora, predmeta za rad i sredstava za rad u skladu sa radnim nalogom,
 • Provera kvaliteta obavljenog posla uz nadzor Višeg mehaničara NVO,
 • Poznavanje specifikacije materijala i delova,
 • Korišćenje mernih instrumenata (nonijus, mikrometar, uglomer,metar, različiti merni šabloni,…)
 • Rukovanje alatima za stezanje, obradu, merenje i kontrolu,
 • Radi samostalno, uz nadzor Višeg mehaničara NVO ili u timu,
 • Održava čistoću alata, aparata i uređaja sa kojim rukuje,
 • Vodi računa o ličnim zaštitnim sredstvima i opremi,
 • Neposredno primenjuje mere za bezbenost i zdravlje na radu,zaštite životne sredine i zaštite od požara utvrđene zakonskim propisima, pravilnicima i internim aktima,
 • Radno mesto i prostor u kome radi održava u čistom stanju,
 • Racionalno koristi sredstva rada, energiju, materijal i vreme,
 • Po potrebi obavlja i druge poslove ,po nalogu neposrednog rukovodioca,shodno svojim fizičkim i stručnim sposobnostima.

Uslovi:

 • IV/III stepen stručne spreme
 • Radno iskustvo u struci na istim ili sličnim poslovima minimum 1 godina

Student training program for the third and fourth year of the faculty

Utva Aircraft Industry is a factory for designing and production of aircraft and aviation-related products. The 80-year-long history of the factory makes us one of the oldest factories with great experience. During those 80 years, the factory has successfully conducted a lot of work when it comes to designing and production of gliders, sport, agricultural and civil aircraft, to large combat aircraft systems for domestic and foreign military needs.

These jobs have had influence on Utva Aircraft Industry developing as a factory and in the field of education in terms of practice and training of students, young engineers, pilots and mechanics. Over the years, an aviation training program has been developed, which is then divided into units that are necessary in the process of designing and manufacturing aircraft.

The training program for future aeronautical engineers includes:

Construction of aircraft, assemblies and subassemblies

3D modelling (CATIA V5)

2D drawing (Drafting)

Calculating the static and dynamic strength by

Analytical methods

Numerical methods (the finite element method NASTRAN)

Calculating the aerodynamics of new aircraft and the impact of modification on the aircraft in use by

Analytical methods

Numerical methods (the finite volume method FLUENT)

Aircraft systems design

Fuel supply system

Cabin air conditioning system

Oxygen system

Hydraulic system

Avionic system

Power and electronics system

Designing of in-flight command system

Mechanical

Hydraulic

Electrical

Production of aircraft, assemblies and subassemblies

Machining centre

Manufacture of sheet metal elements

Manufacture of fiberglass elements

Designing and manufacture of tools for aircraft production

Designing and manufacture of assembly tools

Aircraft assembly line

All the listed programs that future aeronautical engineers will use in their work on the design and construction of aircraft are made in accordance with the highest aeronautical norms, as shown by the certificates that the Utva AI factory has. In addition, the aviation regulations of EASA, FAA and BCAR are used in the process of designing and production within the training program for aviation students. That way, a student will be able to interpret and apply these regulations in further work.

Dualno obrazovanje

Dualno obrazovanje je model srednjeg stručnog obrazovanja u okviru koga se znanje stiče i u školi i u kompaniji. U zavisnosti od obrazovnog profila za koji se učenik opredeli, on već u prvom razredu može početi da ide i u kompaniju, na učenje kroz rad. Učenjem kroz rad učenici usvajaju praktična i primenljiva znanja u realnom radnom okruženju, u kompaniji. Imajući u vidu da se privreda svakodnevno suočava sa manjkom kadrova, dualno obrazovanje treba da prati potrebe privrede i time na određeni period reši ovaj problem.

Na obostranu korist kompanija i učenika, učenici se ohrabruju i motivišu za sticanje veština. Nakon završetka školovanja po dualnom modelu obrazovanja učenik se može zaposliti kod poslodavca ili pokrenuti sopstveni posao, ali takođe ima i prohodnost za dalje školovanje. Poslodavac na ovaj način smanjuje troškove obučavanja novozaposlenih i ulaže u budućnost svoje kompanije.

Utva Avio Industrija ovaj način edukacije smatra značajnim iskorakom u modernom sistemu obrazovanja i potpisala je ugovor sa Mašinskom školom Pančevo čime omogućava praktična znanja za obrazovne profile:

 • Bravar zavarivač
 • Operater mašinske obrade rezanjem

U zavisnosti od kretanja na tržištu rada menjaju se i potrebe za određenim stručnim kadrovima, s tim u vezi nije isključena potreba za kadrovima poput električara i mehaničara u oblasti naoružanja i vojne opreme, kao ni za drugim ekonomskim i pravnim kadrovima.