LASTA

UTVA LASTA je moderan avion sa klipnim motorom namenjen za punu akrobatsku obuku pilota, sa tandem rasporedom sedišta, dve podvesne tačke i niskim troškovima nabavke i eksploatacije. Predviđen za početnu i osnovnu letačku obuku, ali i za obuku u korišćenju standardnog nevođenog naoružanja i za ranu fazu napredne obuke. Može da zameni dva ili čak tri aviona u toku kursa obuke. Ako se pravilno koristi, u okviru intenzivnog i integrisanog kursa, pruža visokokvalitetnu obuku, bez dodatnih troškova i vremena potrebnog za prelaznu obuku, pogrešno i ponovno učenje, čime se postiže velika ušteda troškova.

Maksimalna hor. brzina na nivou mora320 km/h173 kts
Brzina stolinga, flapsovi uvučeni, relant120 km/h65 kts
Brzina stolinga, flapsovi izvučeni, relant110 km/h59 kts
Max brzina penjanja na nivou mora8,5 m/s1670 ft/min
Plafon leta6300 m20.700 ft
Dužina poletanja preko 15m (50ft)440 m1440 ft
Dužina sletanja sa 15m (50ft)560 m1840 ft
Istrajnost3.5 hours
Maksimalna poletna masa Aerobatic1215 kg2679 lb
Maksimalna poletna masa Utility1450 kg3179 lb
Masa praznog aviona905 kg1995 lb
Dužina8 m26.2 ft
Razmah krila9.7 m31.8 ft
Visina3 m9.8 ft
Rastojanje izmedju glavnih točkova2.3 m7.4 ft
Lycoming AEIO-540-L1B5
Šestocilindrični
Bokser konfiguracija
Vazdušno hladjeni
Direktno ubrizgavanje
Maksimalna trajna snaga220[kW]300[hp]
Snaga krstarenja (75%)165[kW]225[hp]
Ekonomska snaga (65%)132[kW]180[hp]
HARTZELL HC-C2YR-4CF/FC 8475-8
Dvokraka
Metalna
Constant speed
Maksimalni br. obrtaja 2700[rpm]
Prečnik 1.93[m]

Bezbedan i pogodan za kadete

Akrobatski tip motora i elisa, uz mogućnost momentalne promene snage na zahtev, izdvajaju Lastu od njenih turboelisnih pandana, i zajedno sa njenim izuzetnim karakteristikama upravljanja čine ovaj avion veoma bezbednim i pogodnim za neiskusne kadete.

Potpuno digitalni kokpit sa analognim rezervnim instrumentima i visok nivo redundantnosti sadrži dva ekrana (PFD i MFD) i instrument za praćenje motora i goriva, sa principom upravljanja ruke na gasu i palici (HOTAS) zasebno za studenta i instruktora.

Lasta

Savremeno konstruisan

Poklopac kabine omogućava neometano vidno polje, oblika polulopte, napred, pozadi i iznad, ali i nesmetan pogled nadole, što je ključno prilikom obuke za napad i navigacije na malim visinama, sa rezervnom vidljivošću od 2° za prilaz pisti sa prednjeg sedišta.

Visok nivo opreme i performansi aviona LASTA (naročito brzina valjanja), zajedno sa mogućnošću korišćenja lakog i vežbovnog naoružanja (obuka za naoružanje, CAS/COIN, vazdušna patrola) i niski troškovi nabavke i eksploatacije čine Lastu jedinstvenim avionom u svojoj kategoriji.

LASTU je konstruisao VOJNOTEHNIČKI INSTITUT a proizvela je UTVA AVIO INDUSTRIJA d.o.o. Konstruisana je u skladu sa sertifikacionom bazom CS-23 i MIL standardima u kategoriji Aerobatic i Utility.

Mape dometa

Izaberite LASTU