LASTA

UTVA LASTA je moderan avion sa klipnim motorom namenjen za punu akrobatsku obuku pilota, sa tandem rasporedom sedišta, dve podvesne tačke i niskim troškovima nabavke i eksploatacije. Predviđen za početnu i osnovnu letačku obuku, ali i za obuku u korišćenju standardnog nevođenog naoružanja i za ranu fazu napredne obuke. Može da zameni dva ili čak tri aviona u toku kursa obuke. Ako se pravilno koristi, u okviru intenzivnog i integrisanog kursa, pruža visokokvalitetnu obuku, bez dodatnih troškova i vremena potrebnog za prelaznu obuku, pogrešno i ponovno učenje, čime se postiže velika ušteda troškova.

Maksimalna hor. brzina na nivou mora 320 km/h 173 kts
Brzina stolinga, flapsovi uvučeni, relant 120 km/h 65 kts
Brzina stolinga, flapsovi izvučeni, relant 110 km/h 59 kts
Max brzina penjanja na nivou mora 8,5 m/s 1670 ft/min
Plafon leta 6300 m 20.700 ft
Dužina poletanja preko 15m (50ft) 440 m 1440 ft
Dužina sletanja sa 15m (50ft) 560 m 1840 ft
Istrajnost 3.5 hours
Maksimalna poletna masa Aerobatic 1215 kg 2679 lb
Maksimalna poletna masa Utility 1450 kg 3179 lb
Masa praznog aviona 905 kg 1995 lb
Dužina 8 m 26.2 ft
Razmah krila 9.7 m 31.8 ft
Visina 3 m 9.8 ft
Rastojanje izmedju glavnih točkova 2.3 m 7.4 ft
Lycoming AEIO-540-L1B5
Šestocilindrični
Bokser konfiguracija
Vazdušno hladjeni
Direktno ubrizgavanje
Maksimalna trajna snaga 220[kW] 300[hp]
Snaga krstarenja (75%) 165[kW] 225[hp]
Ekonomska snaga (65%) 132[kW] 180[hp]
HARTZELL HC-C2YR-4CF/FC 8475-8
Dvokraka
Metalna
Constant speed
Maksimalni br. obrtaja 2700[rpm]
Prečnik 1.93[m]

Bezbedan i pogodan za kadete

Akrobatski tip motora i elisa, uz mogućnost momentalne promene snage na zahtev, izdvajaju Lastu od njenih turboelisnih pandana, i zajedno sa njenim izuzetnim karakteristikama upravljanja čine ovaj avion veoma bezbednim i pogodnim za neiskusne kadete.

Potpuno digitalni kokpit sa analognim rezervnim instrumentima i visok nivo redundantnosti sadrži dva ekrana (PFD i MFD) i instrument za praćenje motora i goriva, sa principom upravljanja ruke na gasu i palici (HOTAS) zasebno za studenta i instruktora.

Lasta

Savremeno konstruisan

Poklopac kabine omogućava neometano vidno polje, oblika polulopte, napred, pozadi i iznad, ali i nesmetan pogled nadole, što je ključno prilikom obuke za napad i navigacije na malim visinama, sa rezervnom vidljivošću od 2° za prilaz pisti sa prednjeg sedišta.

Visok nivo opreme i performansi aviona LASTA (naročito brzina valjanja), zajedno sa mogućnošću korišćenja lakog i vežbovnog naoružanja (obuka za naoružanje, CAS/COIN, vazdušna patrola) i niski troškovi nabavke i eksploatacije čine Lastu jedinstvenim avionom u svojoj kategoriji.

LASTU je konstruisao VOJNOTEHNIČKI INSTITUT a proizvela je UTVA AVIO INDUSTRIJA d.o.o. Konstruisana je u skladu sa sertifikacionom bazom CS-23 i MIL standardima u kategoriji Aerobatic i Utility.

Mape dometa

Izaberite LASTU