Tehničke publikacije

Tehničke publikacije za model UTVA 75A21

Promena br.Naziv promeneDatumPrimenljivostDostupnost
DО–20–03Zamena radio uređaja za komunikaciju KY195B BendixKing, koji se više ne proizvodi18.06.2021.Svi avioniNa upit
DО–20–02Zamena ADF KR 85 BendixKing, koji se više ne proizvodi21.06.2021.Svi avioniNa upit
DО–20–01Zamena letačkih instrumenata (six pack) koji se više ne proizvode09.04.2021.Svi avioniNa upit
61Ugradnja novog izduvnog kolektora sa izmenjivačem toplote23.03.2018.Svi avioniNa upit
60Ojačanje aerodinamičke obloge elise30.09.2004.Svi avioniNa upit
58Ugradnja dodatnog davača temperature glave cilindra15.04.2003.Svi avioniNa upit
57Zamena uvoznih konturnih svetiljki domaćim16.01.1995.Svi avioniNa upit
56Ugradnja akcelerometra01.07.1993.Svi avioniNa upit
54Vađenje dodatnih otvora na rebrima i uzdužniku u integralnim rezervoarima goriva u krilu20.07.1992.Svi avioniNa upit
52Ugradnja kosog uzdužnika na sastavu oplate i karmana u zoni okvira 3 ispod nosnog dela centroplanskog dela krila12.11.2002.Svi avioni / StorniranoNa upit
51Modifikacija sistema za ventilaciju kabine20.07.1992.Svi avioniNa upit
48Zamena utikača mikrofona i slušalica novim utikačem20.07.1992.Svi avioniNa upit
47Dorada čeonih deflektora14.01.1988.Svi avioniNa upit
46Ugradnja dekorativnog lima preko profila donje kutije rama vrata10.05.1987.Od serijskog br. 53262 nadaljeNa upit
45Postavljanje ojačanja na sastavu oplate i karmana u zoni okvira 3 ispod napadne ivice centroplana17.03.1987.Svi avioniNa upit
44Ugradnja novog izduvnog kolektora sa izmenjivačem toplote20.07.1992.Svi avioniNa upit
43Zamena osigurača kabinskih vrata17.02.1987.Od serijskog br. 53262 nadaljeNa upit
42Dorada veze kabinskih vrata i osiguranje komande za odbacivanje17.02.1987.Svi avioniNa upit
41Dorada deflektora motora07.01.1987.Svi avioniNa upit
40Promena tipa navrtki na sklopu okvira 1104.11.1986.Svi avioniNa upit
39Produženje graničnika otklona krme pravca11.06.1985.Svi avioniNa upit
38Zamena zamračivača za podešavanje jačine osvetljenja instrumenata11.11.1985.Svi avioniNa upit
37Ugradnja novog prenaponskog relea26.04.1985.Svi avioniNa upit
36Ugradnja novog akumulatora i modifikacija akumulatorske kutije19.05.2003.Svi avioniNa upit
35Zamena specijalnog vijka i ugradnja obloge bovdena u komandi smeše26.04.1985.Svi avioniNa upit
34Dorada poluge za komandovanje nosnom nogom i nosača koturića u sklopu nosača nosne noge12.02.1985.Svi avioniNa upit
32Zamena mikrotelefonske kombinacije09.04.1984.Svi avioniNa upit
31Postavljanje „Z“ profila na „L“ profilima – ojačanjima kraja centroplana01.12.1983.Svi avioniNa upit
30Ugradnja nove pitot cevi04.04.1983.Svi avioniNa upit
29Ugradnja relea signalizacije otkaza alternatora08.09.1983.Svi avioniNa upit
28Ugradnja komande bočnog poklopca uvodnika vazduha u injektor motora21.06.1983.Svi avioniNa upit
27Pojačanje veze u sklopu torzione cevi krme pravca i postavljanje odbojnika21.06.1983.Svi avioniNa upit
26Promena načina osiguranja bolender spojnice na komandnoj poluzi16.11.1982.Svi avioniNa upit
25Ugradnja gumenog profila na instrument tablu12.04.1983.Svi avioniNa upit
24Povećanje dimenzije cevi upornica nosne noge sa Ø18×1 na Ø20×1,506.10.1982.Svi avioniNa upit
23Izrada otvora na vratima kabine sa kliznim vratancima06.10.1982.Svi avioniNa upit
22Ugradnja „L“ profila između okvira 9 i 1112.04.1983.Svi avioniNa upit
21Ugradnja ojačanja na kraju centroplana12.04.1983.Svi avioniNa upit
20Podešavanje dužine leđnog uprtača09.04.1982.Svi avioniNa upit
19Postavljanje ojačanja na okviru 11 u sklopu sa nosačem reglažnog zavrtnja12.04.1983.Svi avioniNa upit
18Ugradnja dekorativnog lima preko profila donje kutije rama vrata12.04.1983.Svi avioniNa upit
17Ugradnja ojačanja na kraju centroplana09.04.1982.Svi avioniNa upit
16Ugradnja gipkih creva umesto rebrastih u instalaciji napajanja motora vazduhom i instalaciji grejanja i provetravanja20.08.1981.Svi avioniNa upit
15Zamena kuglastih zglobova na komandama gasa i promene koraka elise20.08.1981.Svi avioniNa upit
14Zamena plavog svetlosnog filtra crvenim na svetiljkama za osvetljenje pokazivača radio kompasa27.04.1981.Svi avioniNa upit
13Ugradnja dodatnog provodnika između prekidača buster pumpe i signalne svetiljke15.05.1981.Svi avioniNa upit
12Dorada mehanizma za fiksiranje komandi gasa i promene koraka elise27.04.1981.Svi avioniNa upit
11Ugradnja odbojnika na vratima kabine27.04.1981.Svi avioniNa upit
10Ugradnja kuke za slušalice27.04.1981.Svi avioniNa upit
9Postavljanje retrovizora na leva vrata kabine pri vuči jedrilica27.04.1981.Svi avioniNa upit
8Postavljanje naslona padobrana umesto naslona sedišta pri letenju sa leđnim padobranom27.04.1981.Svi avioni pri korišćenju leđnog padobranaNa upit
7Ugradnja dopunskog sistema za provetravanje kabine i izbacivanje letaka27.04.1981.Svi avioni / storniranoNa upit
6Poboljšanje ručice za odbravljivanje kuke aerošlepa27.04.1981.Svi avioniNa upit
5Ugradnja osigurača za zabravljivanje vrata kabine u toku leta27.04.1981.Svi avioniNa upit
4Ugradnja opruge na bočnom poklopcu uvodnika vazduha u injektor motora27.04.1981.Svi avioniNa upit
3Izrada vratanaca na gornjoj oplati motora27.04.1981.Svi avioniNa upit
2Lepljenje filca na oplatu u zoni izmedju okvira 1 i 207.01.1981.Svi avioniNa upit
1Ojačanje krakova nosača nosne noge16.04.1981.Svi avioniNa upit
Promena br.Naziv promeneDatumPrimenljivoDostupnost
059Ojačanje nosne noge u zoni priključnih čaura za vezu sa motorskim nosačem i u korenom delu nožica na prelazu ka centralnom stožeru30.07.2004.Svi avioniNa upit
055Zamena okova prednje veze trup – horizontalni stabilizator22.03.1993.Svi avioniNa upit
053Zamena upornica nosne noge21.03.1994.Svi avioniNa upit
050Ojačanje sklopa prednje remenjače centroplana i pomoćne ramenjače krila20.07.1992.Svi avioniNa upit
049Zamena okova i ugradnja ojačanja u zoni ivičnog rebra centroplana21.03.2003.Svi avioniNa upit

Tehničke publikacije za model UTVA 75A41M

Trenutno nema dostupnih promena.

Trenutno nema dostupnih promena.