Karijera

Da li tražiš posao ili želiš da radiš?

Posao je svima potreban, ali to ne znači da svi žele da rade. Svaki dan je različit, te ni mi ne radimo svaki dan jednako. Ipak, na kraju sedmice i meseca, mi svoj posao uradimo. Ako želiš da nam se priključiš i radiš u oblasti vazduhoplovstva, vojne opreme, elektronike i mašinstva, na pravom si mestu. Znanje engleskog jezika nam je bitno za pozicije u odeljenjima prodaje, nabavke i podrške.

Utva Avio Industrija je bogata iskusnim inženjerima koji nesebično dele svoje dugogodišnje iskustvo sa mlađim kolegama. Sinergija iskustva starijih i energije mlađih je ono što pokreće ostale delove sistema.

Veliki deo dana svako od nas provede u firmi, takoreći živimo u firmama u kojima radimo te nam je važno ko nam dolazi u kuću, i ko si kao čovek, a godine i obrazovanje nisu presudni.

Nema neplaćenog probnog rada. Ako smo te odabrali, onda i mi snosimo odgovornost za tvoje znanje ili neznanje. Ukoliko ti je ovo prvi posao, ne brini, kako smo naučili mi, naučićeš i ti. Ostalo zavisi od tebe!

Program obuke studenata treće i četvrte godine fakulteta

Utva AI je fabrika za projektovanje i proizvodnju letelica i proizvoda vezanih za vazduhoplovstvo. Istorija fabrike od 80 godina nas svrstava u najstarije fabrike sa ogromnim iskustvom. U toku 80 godina fabrika je uspešno obavila puno poslova na projektovanju i proizvodnji jedrilica, aviona sportske, poljoprivredne i civilne namene, pa do velikih borbenih vazduhoplovnih sistema za domaće i strane vojne potrebe.

Ovi poslovi su uticali na to da se Utva Avio Industrija razvije kao fabrika i na polju edukacije u smislu prakse i obuke studenata, mladih inženjera, pilota i mehaničara. Tokom godina je razvijen program obuke studenata vazduhoplovstva koji je podeljen na celine koje su nepophodne u procesu projektovanja i proizvodnje letelica.

Program obuke budućih vazduhoplovnih inženjera obuhvata:

Konstrukciju letelica, sklopova i podsklopova

3D modeliranje (CATIA V5)

2D crteži (Drafting)

Proračun statičke i dinamičke čvrstoće

Analitičkim metodama

Numeričkim metodama (metodom konačnih elemenata NASTRAN)

Proračun aerodinamike novih letelica i uticaj modifikacije na letelice koje su u upotrebi

Analitičkim metodama

Numeričkim metodama (metodom konačnih zapremina FLUENT)

Projektovanje avionskih sistema

Sistem snabdevanja gorivom

Sistem klimatizacije kabine

Sistem kiseonički

Sistem hidraulički

Sistem avionike

Sistem napajanja i elektronike

Projektovanje sitema za komandovanje avionom u letu

Mehanički

Hidraulički

Električni

Proizvodnju letelica, sklopova i podsklopova

Mašinski obradni centri

Izrada elemenata od lima

Izrada elemnata od staklenih vlakana

Izrada i projektovanje alata za proizvodnju letelica

Izrada i projektovanje montažnih alata

Montažna linija za sklapanje letelica

Svi nabrojani programi koji će budući vazduhoplovni inženjeri koristiti u svom radu na projektovanju i izradi letelica se rade u skladu sa najvišim vazduhoplovnim normama, što pokazuju i sertifikati koje fabrika Utva AI poseduje. Takođe u programu obuke studenata vazduhoplovnog smera se koriste vazduhoplovni propisi EASA, FAA i BCAR prilikom projektovanja i proizvodnje. Na taj način će učenik biti osposobljen da tumači i primenjuje pomenute propise u daljem radu.