Letna ispitivanja

Odeljenje letnih ispitivanja je organizacija koja radi u okviru projektne organizacije Utva Avio Industrije. Primarni cilj odeljenja je prikupljanje podataka tokom leta aviona i analiza podataka da bi se procenile aerodinamičke karakteristike leta, kao i funkcija određenih sistema u cilju validacije projekta, uključujući bezbedonosni aspekt i očuvanje životne sredine.

Baziramo se na poslovima ispitivanja projektnih rešenja i verfikacije, a ukoliko postoji problem, ispitujemo njihove uzroke i dajemo preporuke za ispravljanje i verifikaciju. Svi poslovi se obavljaju u skladu sa željama naručilaca posla i u skladu sa nacionalnim regulativama.

Ispitivanje u letu može da bude u cilju dokazivanja i validacije pojedinačnih novih rešenja ili sistema na postojećim vazduhoplovima ili kompletan razvoj i sertifikacija novog projekta. U skladu sa zadatkom, dužina letnih ispitivanja može da traje od nekoliko nedelja do više godina.

Odeljenje letnih ispitivanja radi u skladu sa nacionalnom regulativom i uslađena je sa regulativama koje propisuje EASA, odnosno Part21.

Prikupljanje parametara u letu vršimo opremom koju smo  projektovali i verifikovali kao i sa opremom drugih proizvođača. Deo ispitno-merne opreme koji smo sami projektovali, napravili i verifikovali je alfa-beta sonda sa pito sondom.

Neki od parametara koje prikupljamo u vazduhu su:

 • Atmosferski statički pritisak

 • Dinamički pritiska

 • Strukturalna opterećenja

 • Položaj aviona u prostoru (napadni ugao, ugao klizanja)

 • Ubrzanje u svih šest stepeni slobode merenih akceleormetrima

 • Jačina buke

 • Merenje ugljen monoksida u kabini

 • Spoljne i unutrašnje temperature

 • Otkloni komandnih površina

 • Otkloni motorskih komandi

 • Motorski parametri

Pre prvog leta, odeljenje letnih ispitivanja ima odgovornost da ispitivanjima na zemlji potvrdi spremnost aviona da izvrši prvi let. Ova zemaljska ispitivanja podrazumevaju ispitivanje kontrola leta, rada motora, ocenu stabilnosti i čvrstoće. Nakon toga se pristupa prvom letu.

Prilikom vršenja ispitivanja u letu ocenjuju se karakteristike aviona kao što su:

 • Stabilnost i upravljivost aviona

 • Ispitivanje peformansi

 • Aeroelastična ispitivanja

 • Ispitivanje avionike

 • Ispitivanje svih sistema

 • Merenje strukturnih opterećenja

Odeljenje letnih ispitivanja je osposobljeno i za ispitivanja ponašanja aviona u kritičnim uslovima kao što su:

 • Ispitivanje kovita

 • Ispitivanje velikih brzina

 • Ispitivanje flatera