OTEH 2020

OTEH 2020

OTEH 2020 Sektor za razvoj i projektovanje Utva Avio Industrije učestvuje na 9. međunarodnom naučno-stručnom skupu iz oblasti odbrambenih tehnologija OTEH 2020 za dve tematske oblasti: Aerodinamika i dinamika leta i Vazduhoplovi sa radovima: Sertifikacija aviona U75A41M SOVA u skladu