Usluge – Avio program

Razvoj i sertifikacija

Utva Avio Industija kao odobrena projektna organizacija od strane civilnih vazduhoplovnih vlasti RS, se bavi projektovanjem i analizom elemenata, sklopova i čitavih letelica, kao i sertifikacijom letelica po međunarodnim standarima EASA, FAR, BCAR. Takođe, ova organizacija izrađuje celokupnu eksploatacionu dokumnetaciju – AMM, AFM, ICA, SRM, SME, IPC i to sve zahvaljujući pažljivo odabranim timovima inženjera koji su podeljeni po određenim odeljenjima.

Odeljenje konstrukcije obavlja pre svega poslove koji se odnose na idejna rešenja u vidu unapređenja pojedinih elemenata, sklopova odnosno letelica, što iziskuje detaljne projekte koji podrazumevaju sveobuhvatne 3D modele (koji obuhvataju vizuelizacije koja smanjuje broj grešaka u procesu projektovanja) i tehničku dokumentaciju, ali i praćenje celog procesa počev od nastanka ideje pa sve do ugradnje pojedinih elemenata ili sklopova na letelicu odnosno, sklapanja čitave letelice.

Saznajte više

Letna ispitivanja

Odeljenje letnih ispitivanja je organizacija koja radi u okviru projektne organizacije Utva Avio Industrije. Primarni cilj odeljenja je prikupljanje podataka tokom leta aviona i analiza podataka da bi se procenile aerodinamičke karakteristike leta, kao i funkcija određenih sistema u cilju validacije projekta, uključujući bezbedonosni aspekt i očuvanje životne sredine.

Baziramo se na poslovima ispitivanja projektnih rešenja i verfikacije, a ukoliko postoji problem, ispitujemo njihove uzroke i dajemo preporuke za ispravljanje i verifikaciju. Svi poslovi se obavljaju u skladu sa željama naručilaca posla i u skladu sa nacionalnim regulativama.

Saznajte više

Projektovanje

Naš iskusni tim je radio na velikom broju letelica sa projektnim rešenjima koja su vremenski i eksploataciono ispitana, stoga, u mogućnosti smo da vršimo kompletnu uslugu projektovanja i zadovoljenja zahteva korisnika.

Naša projektna organizacija je odobrena od strane Direktorata za Civilno vazduhopovstvo pod brojem RS.21J.N.005.

Saznajte više

 

Ostale usluge