LASTA

UTVA LASTA je moderan avion sa klipnim motorom namenjen za punu akrobatsku obuku pilota, sa tandem rasporedom sedišta, dve podvesne tačke i niskim troškovima nabavke i eksploatacije. Predviđen za početnu i osnovnu letačku obuku, ali i za obuku u korišćenju standardnog nevođenog naoružanja i za ranu fazu napredne obuke. Može da zameni dva ili čak tri aviona u toku kursa obuke. Ako se pravilno koristi, u okviru intenzivnog i integrisanog kursa, pruža visokokvalitetnu obuku, bez dodatnih troškova i vremena potrebnog za prelaznu obuku, pogrešno i ponovno učenje, čime se postiže velika ušteda troškova.

Bezbedan i pogodan za kadete

Akrobatski tip motora i elisa, uz mogućnost momentalne promene snage na zahtev, izdvajaju Lastu od njenih turboelisnih pandana, i zajedno sa njenim izuzetnim karakteristikama upravljanja čine ovaj avion veoma bezbednim i pogodnim za neiskusne kadete.

Potpuno digitalni kokpit sa analognim rezervnim instrumentima i visok nivo redundantnosti sadrži dva ekrana (PFD i MFD) i instrument za praćenje motora i goriva, sa principom upravljanja ruke na gasu i palici (HOTAS) zasebno za studenta i instruktora.

Lasta

Savremeno konstruisan

Poklopac kabine omogućava neometano vidno polje, oblika polulopte, napred, pozadi i iznad, ali i nesmetan pogled nadole, što je ključno prilikom obuke za napad i navigacije na malim visinama, sa rezervnom vidljivošću od 2° za prilaz pisti sa prednjeg sedišta.

Visok nivo opreme i performansi aviona LASTA (naročito brzina valjanja), zajedno sa mogućnošću korišćenja lakog i vežbovnog naoružanja (obuka za naoružanje, CAS/COIN, vazdušna patrola) i niski troškovi nabavke i eksploatacije čine Lastu jedinstvenim avionom u svojoj kategoriji.

LASTU je konstruisao VOJNOTEHNIČKI INSTITUT a proizvela je UTVA AVIO INDUSTRIJA d.o.o. Konstruisana je u skladu sa sertifikacionom bazom CS-23 i MIL standardima u kategoriji Aerobatic i Utility.

Mape dometa

Izaberite LASTU