Minobacač M75 120 mm

Laki minobacač od 120 mm М75 je lako oružje za podršku pešadije, dizajnirano za uništenje žive sile, uništavanje vatrenih tačaka u toku artiljerijske pripreme za napad i za odbranu podržane jedinice. Naročito je efikasan na odsečenim i brdovitim terenima gde neprijatelj može da bude sakriven u zadnjim nagibima. Мinobacač može efikasno napraviti proboje u žičanim barijerama ili minskim poljima, rušiti lakša utvrđenja i ukloniti slojeve zemlje sa vrha teških bunkera. Minobacač je takođe pogodan za borbu protiv mehanizovanih jedinica, uništavajući njihovu pešadiju. Takođe je pogodan za pravljenje dimnih zavesa i za osvetljavanje mete noću.

Laki minobacač od 120 mm М75 adekvatno koriste pešadijski bataljoni.

Metode transporta

  • vučom motornog vozila

  • zaprežnim vozilo sa jednom životinjom, upotrebom adekvatnog pojasa

  • zaprežnim vozilom sa tri životinje

  • helikopterom, bez dodatne opreme

  • pomoću padobrana, teretnim padobranom sa paletom

  • rastavljenog na delove, prenose ga poslužioci koristeći leđne ramove, za kratke distance

  • po snegu ili u planinskim predelima, rastavljen na delove i montiran na sanke

  • montiran na motorno vozilo, za duge distance

  • železničkim ili pomorskim transportom