Kompanija “Utva Avio industrija”, koja je u vlasništvu javnog preduzeća „Jugoimport SDPR“, i Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu su danas na sajmu „Partner 2019“, potpisali Sporazum o strateškom partnerstvu.

Cilj sporazuma je povezivanje institucija visokog obrazovanja i privrede u svrhu unapređenja nauke, inovacija i tehnološkog razvoja kroz sprovođenje konkretnih aktivnosti koje imaju obrazovnu, primenjenu i razvojnu dimenziju.

Pročitajte više na sajtu Srbija danas.

Budućnost srpskog neba je osigurana: „Utva Avio industrija“ i Mašinski fakultet potpisali sporazum o strateškom partnerstvu
Tagged on: